Region Hovedstaden

Anæstesiologisk overlæge med erfaring og interesse for akut abdominal kirurgi på Anæstesiologisk afdeling, Bispebjerg Hospital

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden omfatter de tidligere Københavns og Frederiksborg amter samt Københavns og Frederiksberg kommuner og Bornholms Regionskommune, og har desuden overtaget Hovedstadens Sygehusfællesskabs opgaver. Regionen har central forvaltning i Hillerød. Der bor i alt omkring 1,7 mio. mennesker i regionen fordelt på 2.561 kvadratkilometer. Regionen har omkring 40.000 ansatte og havde i 2011 et samlet budget på 32,7 mia. kr.

Region Hovedstaden styres af et regionsråd som første gang blev valgt den 15. november 2005. Opgaverne for regionen ligger hovedsageligt indenfor sundhed og sygehuse, inkl. sygesikring: Regionen har Danmarks største sygehusvæsen med 13 hospitaler. Fra slutningen af 2006 bruges kun betegnelsen hospital i stedet for sygehus. Disse udgifter udgør omkring 90% af regionens samlede udgifter.

Den gennemsnitlige befolkningstæthed i Region Hovedstaden er per 1. januar 2009: 649,07 indbyggere per km², men uden den relativt fjernt beliggende Bornholms Regionskommune, der har 42.563 (2009) indbyggere på 588,53 km² med en befolkningstæthed på ca. 72 indbyggere per km², har de resterende 28 kommuner i regionen med et landareal på sammenlagt 1.973 km² og et indbyggertal på 1.619.722 (2009) en befolkningstæthed på 820,94 indbyggere per km².
KONGENS VÆNGE 2,
3400 HILLERØD
http://www.regionh.dk

Fakta

Jobtype

Læge

Arbejdssted

Bispebjerg og Frederiksberg hospital

Arbejdstid

37

Jobnummer

245111

Ansøgningsfrist

05-12-2022

If you require alternative methods of application or screening, you must approach Region Hovedstaden directly to request this, as we're not responsible for the employer's application process.

RedHired TIP

For your privacy and protection, when applying to a job online, never give your social security number to a prospective employer, provide credit card or bank account information, or perform any sort of monetary transaction.

By applying to a job using RedHired you are agreeing to comply with and be subject to the RedHired Terms and Conditions for use of our website. To use our website, you must agree with the Terms and Conditions and both meet and comply with their provisions.

RedHired

All job types
Contract
Full-time
Part-time
Permanent
Temporary
Other

All locations
FO
GL
Hovedstaden
Midtjylland
Nordjylland
Sjælland
Syddanmark