Engageret leder til vores nyetablerede Center for Bo og afhængighedsbehandling i Nykøbing Sjælland

Skovhus Privathospital ApS

Vil du være med på rejsen til at etablere et trygt og nærværende tilbud for udsatte mennesker med misbrugsproblematikker? Vores mission er klar, men vi mangler
dig
, der har ledererfaringen, den faglige indsigt, lysten og viljen til at gøre missionen til virkelighed.

Et unikt tilbud
Som leder for vores nye center bliver du drivkraften bag et helt nyt tilbud. Du kommer til at bygge bro mellem misbrugsbehandling og servicelovens eksisterende tilbud og skabe et sted til de mennesker, som har det allersværest.

Målgruppen er mennesker med udviklingshæmning/lettere mental retardering, psykisk sårbarhed og misbrugsproblematikker i form af bl.a. rusmiddelproblemer. Centeret henvender sig til dem, der samtidig med et misbrug også har udfordringer som udviklingshæmning eller dobbelt diagnoser. Et tilbud som bliver sat i verden med et ønske om at gribe de mennesker, som hverken misbrugscentre eller almindelige servicetilbud passer til.

Struktur og forudsigelighed som pejlemærker
Centeret for Bo og afhængighedsbehandling er en nyoprettet enhed under Skovhus Privathospital, som er Danmarks største privatpsykiatriske hospital. Som leder for Bo og afhængighed betyder det, at det fundament, du skal bygge centret op fra, allerede er solidt og yderst velfungerende. Du får bl.a. direkte adgang til højkvalificerede sparringspartnere, på det ledelsesmæssige område, såvel som det faglige.

På Skovhus arbejder vi med helhedsorienterede forløb med fokus på recovery og rehabilitering, hvor det især handler om at anerkende og opmuntre den enkelte til at skabe sig et meningsfuldt og tilfredsstillende liv under de givne omstændigheder. Det handler om at se de små åbninger hos den enkelte og støtte vedkommende til at tage de små skridt mod en positiv udvikling under strukturerede og forudsigelige forhold. Vores tilgange tilpasses altid den enkelte beboers problematikker, og vores udgangspunkt er den systemiske og narrative terapi.

Du sætter retningen og dit eget team
Som leder for tilbuddet bliver det din fornemste opgave at være med til at støtte op om vores værdier og skabe rammerne for at vi sammen kan lykkes med et tilbud, som vi ser et stort behov for, men som endnu ikke findes. Det bliver dig, der sætter retningen og finder de helt rette mennesker, som skal gøre det sammen med dig. Vi regner med at skulle ansætte omkring 20 medarbejdere til en fuld belægning på 12 beboere.

Men du er ikke alene – du vil indgå i et dedikeret tværfagligt samarbejde med andre ledere og have et tæt samarbejde med din nærmeste leder. Herudover vil der også altid være en masse inspiration og sparring at hente hos resten af virksomhedens medarbejdere, som består af psykiatere, psykologer, sygeplejersker, administrativt personale og miljøterapeuter.

Erfaring og lederegenskaber som bærende element
Som nyoprettet enhed vil opgaverne selvsagt bære præg af, at vi er i opstartsfasen. Vi søger derfor også en leder, som kan bidrage med sin erfaring på netop dette område og gøre stedet til et stabilt holdepunkt for vores beboere.

Vi ser gerne, at du har en baggrund som socialpædagog med erfaring med ledelse og fra psykiatrien, men en anden baggrund som leder med den rette erfaring fra området kan ligeledes være relevant.

Det er vigtigt, at du har gode samarbejdsevner og kan kommunikere med mennesker på alle niveauer. Meget af dit arbejde kommer til at handle om at skabe gode relationer, så dine evner på dette område skal ligeledes være en af dine spidskompetencer.

Fleksibilitet og frihed i planlægning af din arbejdstid
Du vil blive ansat i en fast stilling, hvor du i samarbejde med din nærmeste leder har stor fleksibilitet og frihed til selv at planlægge dine arbejdstider.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lisette Schmidt på telefon 59961590 eller på mail [email protected]

Vi anvender elektronisk rekruttering, og modtager derfor ikke ansøgninger via mail eller fysisk post. Du finder ansøgningslinket i bunden af opslaget.

Vi inviterer løbende til samtale, så skynd dig at sende din ansøgning afsted nederst på siden.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Center for Bo og afhængighed er en del af Skovhus Privathospital under Koncernen Gran Recovery and Health
Gran Recovery and Health skaber helhedsorienterede forløb med fokus på recovery og rehabilitering på det specialiserede socialområde.

Med hvert vores fokusområde bidrager alle virksomheder i koncernen til at støtte mennesker i at skabe en identitet og en fremtid, der rækker ud over deres udfordringer. Det kræver medarbejdere med stor faglighed og menneskelig indsigt, og vi leder derfor efter medarbejdere, som arbejder i overensstemmelse med vores grundlag.

Vi arbejder ud fra en systemisk og narrativ tilgang, og vi lægger vægt på samarbejde, arbejdsglæde og anerkendelse.

Læs mere om Skovhus Privathospital her: https://grh.dk/indsatser/psykiatrisk-behandling/

Du kan også følge os på de sociale medier her: LinkedIn og Facebook

If you require alternative methods of application or screening, you must approach Skovhus Privathospital ApS directly to request this, as we're not responsible for the employer's application process.

RedHired TIP

For your privacy and protection, when applying to a job online, never give your social security number to a prospective employer, provide credit card or bank account information, or perform any sort of monetary transaction.

By applying to a job using RedHired you are agreeing to comply with and be subject to the RedHired Terms and Conditions for use of our website. To use our website, you must agree with the Terms and Conditions and both meet and comply with their provisions.

RedHired

All job types
Contract
Full-time
Part-time
Permanent
Temporary
Other

All locations
FO
GL
Hovedstaden
Midtjylland
Nordjylland
Sjælland
Syddanmark