F-ACT – Huset for Psykisk Sundhed – Nørrebro – Ambulant psykiatri – Recovery – Er du vores nye afsnitsledende overlæge?

Psykiatrisk Center København

Vi søger en visionær og dynamisk overlæge til at indgå i afsnitsledelsen på Psykiatrisk Ambulatorium Nørrebro, da vores nuværende afsnitsledende overlæge vil bruge tiden på klinisk arbejde.

Ikke et helt almindeligt ambulatorium…

Psykiatrisk Ambulatorium Nørrebro ligger i Huset for Psykisk Sundhed , et samlet regionalt og kommunalt tilbud inden for psykiatri, sundhed, beskæftigelse og sociale tilbud under ét tag. Vi har bl.a. et samarbejde med Outsideren omkring brobygning. En velværecafé, som har fokus på den rehabiliterende indsats og øge den enkeltes handlekraft og fremme personlig recovery.

Det er et fremgangshus, hvor innovation er en del af dagligdagen. Vi kommer hele vejen rundt om patienten, og vores patienter er glade for at komme her, fordi de får et færdigt tilbud.

Vi er 2 F-ACT-teams, der dækker et lille optageområde, der favner alle kategorier i et multietnisk smørhul. Du får din daglige gang på Nørrebro – som sidste år blev kåret verdens fedeste bydel af Time Out. Her er du tæt på søerne, bus og metro. Og du kan komme fra den ene ende af Nørrebro til den anden på 15 min på el-cykel.

Din rolle hos os

 • Du skal i tæt samarbejde med en erfaren oversygeplejerske lede og udvikle ambulatoriet og
 • Du skal varetage udvikling af patientforløbene
 • Du får personaleansvar for læge- og specialpsykologgruppen, særligt for at bibringe godt arbejdsmiljø, fastholde og rekruttere nye medarbejdere
 • Du skal i samarbejde med PCK´s øvrige ledergruppe medvirke til at PCK stadig er en god arbejdsplads med mulighed for udvikling og nyskabelse
 • Du vil også skulle varetage klinisk arbejde i ca 50 % af din tid

Herudover deltager du i undervisning af personale og kommende speciallæger.

Som universitetshospital har vi en forpligtelse til at uddanne medicinstuderende. Vi har desuden en forpligtelse til at uddanne de yngre læger for at sikre den lægefaglige videreuddannelse. Dermed har vi en forventning om, at du sikrer løbende supervision og bedside-undervisning af de yngre læger.

Vi tilbyder:

 • En dynamisk og spændende arbejdsplads med 2 teams, der har et højt fagligt niveau, et godt arbejdsmiljø og en omgangsform, der er præget af humor, faglighed, engagement og ansvarlighed.
 • Et godt lægefagligt miljø, hvor der er tid til faglig fordybelse og diskussion i de lange patientforløb. Vi arbejder efter F-ACT modellen og hvor vi inddrager hele gruppens kompetencer.
 • Gode muligheder både tidsmæssigt og økonomisk for efteruddannelse.
 • Veletableret kvalitets- og forbedringsarbejde.
 • Gode muligheder for at forske, bla i samarbejde med PCK´s forskningsgrupper.

Du får din daglige gang i det tidligere Sct. Josephs Hospital på Griffenfeldsgade i hjertet af Nørrebro. Vi er 25 medarbejdere – speciallæger, uddannelseslæger, specialpsykolog, psykologer, sygeplejersker, ergoterapeuter, socialrådgivere, socialpædagog og sekretærer. Vi behandler ca 430 patienter ambulant.

Vores forventninger til dig

En afsnitsledende overlæge:

 • Med lyst til at lede og samarbejde i et miljø med forandringer
 • Der evner at sikre kvalitet i patientbehandlingen
 • Der er fleksibel, rummelig samt har et positivt livssyn
 • Der er klar og tydelig i sin kommunikation og formidling
 • Der er god til at motivere både medarbejdere, patienter og samarbejdspartnere

Løn og vilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst. Som overlæge i Region Hovedstadens Psykiatri er du vagtforpligtet.

Tiltrædelse efter aftale.


Har du spørgsmål?

Hvis du har brug for yderligere oplysninger om stillingen kan du henvende dig til cheflæge Birte Smidt på 26 64 88 22 eller på mail: [email protected]

Ansøgningen bedes bilagt CV samt dokumentation for formelle og faglige kompetencer.

Søg stillingen

Send din ansøgning, cv og speciallægeanerkendelse via linket på siden
senest den 4. december 2022.

Bedømmelse af ansøgere vil ske på baggrund af dine oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 kompetencer for speciallæger, hvorfor ansøgningen bedes udarbejdet i henhold til disse.

Samtaler med ansøgere foregår
i uge 49.

Psykiatrisk Center København
Er Danmarks største psykiatriske center, og er fagligt spændende og forskningsstærkt.

Vi har Danmarks største psykiatriske forskningsenhed med 5 professorer og i alt cirka 100 forskere. PCK har i alt cirka 1300 medarbejdere, har årligt cirka 5500 indlæggelser og 190.000 ambulante kontakter.

Optageområdet udgøres af store dele af København og Frederiksberg. Centeret har sengeafsnit, akutmodtagelse, 4 psykiatriske ambulatorier med mange F-ACT-teams, 3 OPUS-teams, affektivt ambulatorium og 2 psykoterapeutiske klinikker. Vi er fordelt ud på 14 matrikler.

Find flere informationer om Psykiatrisk Center København her .

If you require alternative methods of application or screening, you must approach Psykiatrisk Center København directly to request this, as we're not responsible for the employer's application process.

RedHired TIP

For your privacy and protection, when applying to a job online, never give your social security number to a prospective employer, provide credit card or bank account information, or perform any sort of monetary transaction.

By applying to a job using RedHired you are agreeing to comply with and be subject to the RedHired Terms and Conditions for use of our website. To use our website, you must agree with the Terms and Conditions and both meet and comply with their provisions.

RedHired

All job types
Contract
Full-time
Part-time
Permanent
Temporary
Other

All locations
FO
GL
Hovedstaden
Midtjylland
Nordjylland
Sjælland
Syddanmark