Forsvaret

Kaptajn til Conduct After Capture sektionen ved 2. Military Intelligence Bataljon

Forsvaret

Forsvaret er Kongeriget Danmarks væbnede styrker, der har ansvaret for forsvaret af riget. Forsvarschefen er i kraft af sin rolle som chef for Forsvarskommandoen øverstkommanderende, selv om den opgave de jure tilfalder Dronningen. Forsvaret er organiseret som en enhed under Forsvarsministeriet, der varetager den politiske og bevillingsmæssige styring af Forsvaret. Det er dog Folketinget, der udstikker rammerne for Forsvarets opgaver og økonomi. Siden 1988 er det sket gennem indgåelse af fireårige forsvarsforlig, der nyder bred politisk opbakning. Det samlede budget for Forsvaret andrager ca. 21 mia. kr. (2008), svarende til 1,3% af bruttonationalproduktet (2006). Der er værnepligt for mænd i Danmark, og lige under 1 mio. danske mænd mellem 18 og 49 år er til rådighed for Forsvaret i tilfælde af krig. Aktuelt beskæftiger Forsvaret ca. 24.000 ansatte.

Forsvaret omfatter følgende fire værn: Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet og Hjemmeværnet. Ifølge forsvarsloven er Forsvarets formål at bidrage til at fremme fred og sikkerhed ved at forebygge konflikter og krig, hævde Danmarks suverænitet og sikre landets fortsatte eksistens og integritet samt at fremme en fredelig udvikling i verden under hensyntagen til menneskerettighederne. Det sker gennem en aktiv deltagelse i NATO-samarbejdet i form af konfliktforebyggelse, krisestyring samt forsvar af alliancens område. Forsvaret skal også deltage i tillidsskabende og stabilitetsfremmende opgaver, dialog og samarbejde med lande uden for NATO med særlig vægt på Central- og Østeuropa. Kun i enkelte tilfælde - med Irakkrigen som det seneste - har Danmark deltaget i internationale operationer uden NATO-mandat.
Copenhagen
https://www2.forsvaret.dk/

Er du interesseret i tjeneste inden for et aktuelt og krævende speciale med mulighed for fordybelse og undervisning?
Har du gode kompetencer inden for uddannelsesplanlægning og kommunikation?

Så opfordres du til at søge stillingen i Conduct after Capture sektionen ved Efterretningsregimentet.

Om os

Conduct After Capture sektionen (CACSEK) er en del af 2. Military Intelligence Bataljon (2 MIBTN) ved Efterretningsregimentet i Varde.

CACSEK kerneopgave er at planlægge, tilrettelægge og gennemføre CAC uddannelser i Forsvaret. CACSEK er ligeledes ansvarlig for sagsbehandling og den taktiske udvikling inden for CAC området, med henblik på at holde uddannelserne aktuelle og relevante.

CACSEK har fem faste medarbejdere, samt en stor uddannelseskadre bestående af personel i reserven. Da uddannelserne er obligatoriske i forbindelse med udsendelse, har vi en omskiftelig hverdag med en del rejseaktivitet. Der er derfor behov for en engageret og fleksibel indsats for at få hverdagen til at hænge sammen. Til gengæld arbejder vi meget selvstændigt og har stor indflydelse på egne arbejdsvilkår, herunder planlægning af tjeneste og afspadsering.

Om stillingen

Du får en central rolle i forhold til CACSEK uddannelser. Du bliver en af tre medarbejdere, der står for driften, planlægningen, gennemførelsen samt evalueringen af uddannelserne på niveau B og C. Derudover vil du i samarbejde med CACSEK øvrige medarbejdere varetage sagsbehandling indenfor CAC området herunder udvikling af uddannelserne og kompetenceudvikling af CACSEK instruktører.

Du vil således få en stor berøringsflade med det øvrige personel i CACSEK, ligesom du i særlig grad vil koordinere uddannelsernes gennemførelse med såvel CAC tilknyttede reserve som øvrige CAC instruktører i Forsvaret. Koordineringsopgaven er omfattende, udfordrende og stiller krav til gode lederegenskaber når veluddannede specialister skal samles i en uddannelsesramme.

Om dig

Du er kaptajn og har gennemført videreuddannelse eller tilsvarende. Alternativt er du erfaren premierløjtnant, der er i gang med, eller vurderet egnet til, gennemførelse af Føringsuddannelsen. Du vil således skulle indgå en uddannelsesaftale og bestride stillingen med funktion i højere stilling. Er du ansat i reserven og har mod på en tidsbestemt ansættelse, er du også velkommen til at søge.

Du har gode samarbejdsevner, tager initiativ, er analytisk og trives med tage ansvar og håndtere komplekse opgaver og situationer.

Du er en engageret instruktør og formidler. Du besidder et stort overblik og forstår at motivere andre undervisere.

Du trives i en dynamisk hverdag, hvor du arbejder meget selvstændigt inden for eget område. Du skal have lyst til at arbejde med personel fra reserven, da denne personelgruppe udgør hovedparten af CACSEK instruktører.
Det er en fordel, hvis du er uddannet som CAC eller SERE instruktør, men det er ikke et krav. Hvis du ikke allerede er CAC instruktør, skal du have interesse for at deltage i afprøvningen til CAC instruktør uddannelsen.

Vi forventer, at du er en god kommunikator, både i skrift og tale, samt at du har et godt kendskab til uddannelse og uddannelsesplanlægning i Forsvaret. Det forventes endvidere, at du er fleksibel, samarbejdende, overvejende udadvendt og har kørekort til personbil.

Endelig ser vi gerne, at du har erfaring fra INTOPS, men det er ikke et krav.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Ansættelse og aflønning sker i så fald som premierløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling.

Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajn kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, igesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested vil være Varde Kaserne i Varde.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Kaptajn Kristian Jensen på +45 4132 0466 eller [email protected]

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Mette Kold Møgelhøj, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9936.

Ansøgningsfristen er den 4. december 2022. Samtaler gennemføres umiddelbart herefter.

Ansættelse hurtigst muligt efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice.

Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.

Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.

I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.

Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder.

Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger.

Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.¨

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent i Varde Kommune, Nadia Steinicke på telefon 79 94 65 05 / 30 34 46 25 eller mail [email protected] og bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, [email protected], 20 47 32 06.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste.

Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.

Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.

Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 295 fastansatte.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

GENEREL INFORMATION


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

04.12.2022

Indrykningsdato

07.11.2022

If you require alternative methods of application or screening, you must approach Forsvaret directly to request this, as we're not responsible for the employer's application process.

RedHired TIP

For your privacy and protection, when applying to a job online, never give your social security number to a prospective employer, provide credit card or bank account information, or perform any sort of monetary transaction.

By applying to a job using RedHired you are agreeing to comply with and be subject to the RedHired Terms and Conditions for use of our website. To use our website, you must agree with the Terms and Conditions and both meet and comply with their provisions.

RedHired

All job types
Contract
Full-time
Part-time
Permanent
Temporary
Other

All locations
FO
GL
Hovedstaden
Midtjylland
Nordjylland
Sjælland
Syddanmark