Region Sjælland

To behandlere med sundhedsfaglig baggrund søges til spændende tidsbegrænset projektstilling i Distriktspsykiatrien Roskilde med fokus på at nedbringe vold og forebygge tvangs- og genindlæggelser gennem fremskudt psykiatri på bosteder

Region Sjælland

Region Sjælland er etableret den 1. januar 2007 som en del af den danske kommunalreform 2007, som har erstattet de traditionelle amter med fem store regioner. Samtidig blev de mindre kommuner slået sammen til større enheder, skære antallet af kommuner faldt fra 271 til 98.

Navnet på regionen, kan være lidt misvisende, da det ikke dækker hele øen Sjælland. Den nordøstlige del af øen, herunder København, Hillerød og Helsingør, tilhører Region Hovedstaden. Region Sjælland omfatter også øerne Lolland, Falster, Møn og flere mindre øer.

Regionen består af de tidligere Roskilde, Storstrøms og Vestsjællands amter, hvor regionshuset er placeret i Sorø.

De tre mest folkerige kommuner i Region Sjælland er Roskilde, Næstved og Slagelse med hhv. 81.285, 80.954 og 77.457 indbyggere pr. Januar 2009.

Regionen har et budget på 15,9 milliarder kroner og beskæftiger omkring 15.000 ansatte der er med til at opretholde regionens udvikling og velfærd.
Soro
http://www.regionsjaelland.dk

I Bostedsteamet i DistriktsPsykiatrien Roskilde søger vi to kolleger (baggrund kan være: sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, ergo- eller fysioterapeut eller pædagog). Bostedsteamet yder ambulant behandling til udsatte borgere på psykiatriske bosteder. Bostedteamet arbejder ud fra F-ACT modellen ( F-ACT i distriktsPsykiatrien – Region Sjælland (regionsjaelland.dk) ) og RoSa-principper (RoSa – Enheden for Relationer og Samarbejde på tværs – Region Sjælland (regionsjaelland.dk) ). Aktuelt består bostedteamet af overlæger i psykiatri, specialsygeplejersker og sygeplejersker, socialrådgiver, fysioterapeut samt sekretær.

Bostedsteamet har netop fået tilkendt puljemidler fra Sundhedsstyrelsen til at udvikle og gennemføre et projekt med fremskudt psykiatri og øget tilstedeværelse på et bosted i Roskildekommune (se: Ny pulje til botilbudsteams skal forebygge vold og forbedre sundheden – Sundhedsstyrelsen ). Dette med hensigt på at nedbringe vold og trusler, samt øge tryghed og sundhed og forebygge gen- og tvangsindlæggelser. Projektet startede d. 1/11 2022 og løber til 31/12 2023. Projektet ønsker overordnet at styrke fælleslæring (psykiatri og bosteds personale) og samarbejdet med patienter og personale på bosteder. Videre ønsker vi med projektet at undersøge hvordan en øget tilstedeværelse fra personale i psykiatrien samt andre deeskalerende tiltag ude på bostederne vil kunne forebygge vold og trusler såvel som tvangs- og genindlæggelser.

Da der er tale om en projektansættelse vil du i samarbejde med kolleger i Bostedsteamet selv være med til at udforme og påvirke stillingen. Dog forventes aktuelt følgende arbejdsopgaver:

 • Indgå i sundhedsfremmende, forebyggende, behandlingsmæssige, rehabiliterende og recovery fokuserede, samt deeskalerende indsatser.
 • Håndtering af komplekse patientforløb.
 • Kunne arbejde med at udvikle og gennemføre deeskalerende tiltag og intervention i tråd med projektets formål.
 • Sikre kvalitet og sammenhæng i patientforløb.
 • Dokumentation i Sundhedsplatformen.
 • Udkørende og opsøgende funktion (herunder også videokonsultation).
 • Yde rådgivning og vejledning til relevante samarbejdspartnere såvel internt som eksternt.
 • Der vil muligvis også være andre opgaver i Bostedsteamet som kan være relevante at deltage i, alt efter hvordan projektet former sig.

Vores forventninger til dig:

 • Vi ser gerne du har erfaring med psykiatri – herunder misbrugsbehandling, socialpsykiatri/bosteder, fra primærsektoren eller senge- eller ambulant psykiatri.
 • Som baggrund kan du eksempelvis være uddannet sygeplejerske, SOSU, ergo- eller fysioterapeut eller pædagog.
 • Du har lyst til at arbejde helhedsorienteret og recoveryfokuseret med nogle af de mest udsatte borgere med komplekse problematikker.
 • Du kan tænke kreativt i opgaveløsninger og hjælpe os med at udforme og implementere deeskalerende interventioner i samarbejde med kolleger og Bosteds personale.
 • Du har lyst til og brænder for at samarbejde i et tværfagligt team – såvel som på tværs af psykiatri og socialpsykiatri.
 • Du har kørekort (vi har biler og ”grønne” elcykler).

Som person må du gerne kunne trives med at arbejde med ”flere bolde i luften”, mestre både at arbejde selvstændigt såvel som tværfagligt.

Vi tilbyder:

 • Muligheden for at deltage i spændende projekt som skal gøre os bedre til at hjælpe udsatte borgere/patienter på bosteder.
 • En velfungerende arbejdsplads hvor sikkerhed og arbejdsmiljø vægtes højt.
 • Deltagelse i supervision og undervisning.
 • Fokus faglighed, forskning og projekter, samt inddragelse af pårørende og børn som pårørende.

Yderligere oplysninger:

Hvis du har spørgsmål til stillingen er du er velkommen til at henvende dig til socialrådgiver og projektleder Hanne Block Bøttger ( [email protected] ; 93 56 83 55) eller psykolog i afsnitsledelse og professor Mickey Kongerslev ( [email protected] ) på mail eller tlf. 58 53 77 00.

De to stillinger er på 37 timer ugentligt og tidsbegrænsede. Tiltrædelse er snarest muligt og ansættelse ophører d. 31/12 2023.

Løn og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst. Lønnen vil blive fastsat efter ny løn princippet.

Psykiatrien i Region Sjælland indhenter referencer forud for ansættelse samt straffeattest.

Ansøgningsfrist: Ansøgningsfrist sættes til d. 16. december 2022, men eftersom projektet allerede er begyndt vil kvalificerede ansøgere løbende blive indkaldt til samtale.

If you require alternative methods of application or screening, you must approach Region Sjælland directly to request this, as we're not responsible for the employer's application process.

RedHired TIP

For your privacy and protection, when applying to a job online, never give your social security number to a prospective employer, provide credit card or bank account information, or perform any sort of monetary transaction.

By applying to a job using RedHired you are agreeing to comply with and be subject to the RedHired Terms and Conditions for use of our website. To use our website, you must agree with the Terms and Conditions and both meet and comply with their provisions.

RedHired

All job types
Contract
Full-time
Part-time
Permanent
Temporary
Other

All locations
FO
GL
Hovedstaden
Midtjylland
Nordjylland
Sjælland
Syddanmark